Τα πλούτη του Θεού μας

 Οι άνθρωποι συνήθως διψούν για πλούτη. Γι’ αυτό και τα κυνηγούν με ασταμάτητη ορμή. Πολλά χρήματα, μεγάλη περιουσία, άφθονα μέσα, να ο σκοπός της ζωής για πολλούς ανθρώπους…


«Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι· καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον· οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν».

«Ὁ Θεὸς πλούσιος ἐν ἐλέει»

Οι άνθρωποι συνήθως διψούν για πλούτη. Γι’ αυτό και τα κυνηγούν με ασταμάτητη ορμή. Πολλά χρήματα, μεγάλη περιουσία, άφθονα μέσα, να ο σκοπός της ζωής για πολλούς ανθρώπους.

Τα υλικά όμως πλούτη, παρ’ όλο ότι γυαλίζουν στα μάτια του ανθρώπου, εξάπτουν τη φαντασία του και προκαλούν τις επιθυμίες της σαρκός, είναι περιορισμένης αξίας. Γιατί δεν ικανοποιούν αληθινά και ουσιαστικά τον άνθρωπο. Μάλλον δημιουργούν προβλήματα, γεννούν την ανησυχία, την αγωνία, πολλές φορές και την καταστροφή. Άλλα είναι τα πλούτη, που πλουτίζουν πραγματικά τον άνθρωπο και ικανοποιούν απόλυτα τον πόθο της ψυχής του για πλουτισμό.

Γι’ αυτά ακριβώς τα πλούτη μας μιλάει ο απόστολος Παύλος: για τα πλούτη του Θεού μας. Και πρώτα-πρώτα κάνει λόγο για τα πλούτη της αγάπης του Θεού.

Τα πλούτη της αγάπης του Θεού

«Ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς… συνεζωοποίησε… καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισε ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Με αυτά που μας λέει ο θείος Απόστολος είναι σαν να μας εισάγει στο ανάκτορο του Θεού και να μας παρουσιάζει τα πλούτη της αγάπης του. Πλούτη των ανθρώπων είναι συνήθως ο,τι κατόρθωσαν να αποκτήσουν για τον εαυτό τους, για να εξασφαλίσουν την καλοπέρασή τους. Πλούτη του Θεού είναι ο,τι έκανε για μας, για τη σωτηρία μας, για την ανύψωσή μας. Τα πλούτη της αγάπης του Θεού μας είναι τα έργα της αγάπης του για μας. Είμαστε νεκροί από την πτώση της αμαρτίας. Και εκείνος μας ζωοποίησε με τα χαρίσματα του Πνεύματός του, που μας έδωσε διά μέσου του Ιησού Χριστού. Και δεν αρκέστηκε μόνο σ’ αυτά. Μας έδωσε τη δύναμη του Χριστού, για να ζήσουμε μια αναστημένη, πνευματική ζωή. Και ακόμη μας ύψωσε στους ουρανούς από τώρα διά μέσου της ενώσεώς μας με τον αναστημένο και δοξασμένο Χριστό.

Όταν βλέπουμε τα πλούτη των ανθρώπων, μας καταλαμβάνει η επιθυμία να τα αποκτήσουμε κι εμείς. Γιατί να μη γίνει και τώρα, που ο Απόστολος μας έδειξε τα πλούτη του μεγάλου Θεού μας; Να ποθήσουμε τα πλούτη του Θεού! Να τα ζηλέψουμε. Και έχοντας υπ’ όψιν ότι ο Θεός τα πλούτη της αγάπης του δεν τα κρατά για τον εαυτό του, αλλά τα προορίζει για μας, να ζητήσουμε να τα κάνουμε δικά μας. Με άλλα λόγια να ζητήσουμε από τον Κύριο να αναστήσει και μας από τον θάνατο της αμαρτίας. Να μας ζωοποιήσει. Να μας χαρίσει πλούσια τη δύναμή του να ζήσουμε τη νέα «ἐν Χριστῷ ζωή». Να μας αξιώσει να ζούμε εδώ στη γη σαν πολίτες του ουρανού, μέχρι τότε που θα μας ανυψώσει οριστικά «ἐν τοῖς ἐπουρανίοις».

Ο Απόστολος συνεχίζει τώρα την ιερή αφήγησή του για τα πλούτη του Θεού. Με φωνή, που πάλλεται από ιερή συγκίνηση, μας μιλάει για τα πλούτη της Χάριτος του Θεού μας

Τα πλούτη της Χάριτος του Θεού μας

Μας μιλάει για «τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Για τον υπερβολικό πλούτο της χάριτός του, ο οποίος εκδηλώθηκε σε μας με την αγαθότητα που μας έδειξε διά του Ιησού Χριστού.

Και πραγματικά. Τα πλούτη της χάριτος, που μας έδειξε ο Θεός διά του Χριστού, είναι αμύθητα. Τι να απαριθμήσει κανείς; Την χάρη, που απέρρευσε από το σταυρό του Χριστού, στην οποία οφείλουμε τη λύτρωση και τη σωτηρία μας; Ο Απόστολος το σημειώνει πρώτο αυτό: «Χάριτί ἐστε σεσωσμένοι». Πως μπορεί να περιγράψει τη χάρη του Θεού, που εκδηλώνεται στη ζωή μας με χίλιους τρόπους;

Τα ιερά και θεία μυστήρια, αυτοί οι ουράνιοι κρουνοί, διοχετεύουν στους πιστούς άφθονη τη λυτρωτική, αγιαστική και σώζουσα χάρη του Θεού. Αλλ’ εάν τα μυστήρια μας μεταδίδουν κατά ένα ουσιαστικό τρόπο τα ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, η χάρη του Θεού εκδηλώνεται πλούσια και ευεργετική σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Η χάρη του Θεού μας παρακολουθεί σε κάθε βήμα της ζωής μας, για να μας καθοδηγήσει, να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει. Χάρη Θεού είναι να υπομένουμε τον πόνο της αρρώστιας μας. Χάρη Θεού είναι να δοκιμάζουμε ισχυρούς πειρασμούς και να νικάμε. Χάρη Θεού είναι να έχουμε παιδιά αγνά και πειθαρχικά. Χάρη Θεού είναι να έχουμε ομόνοια και αγάπη στην οικογένειά μας. Χάρη Θεού είναι να αισθανόμαστε την ανάγκη της προσευχής, τον πόθο της μελέτης του λόγου του Θεού. Δεν είχε λοιπόν δίκιο ο Απόστολος να μιλάει με συγκίνηση γιά «τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ»;

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Νοεμβρίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *