Τα Άγια Θεοφάνεια

Είναι μια από τις αρχαιότερες εορτές της Εκκλησίας μας. Σε αυτήν εορτάζουμε τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά την διάρκεια της βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό.
Περισσότερα...

Όσοι ζούν κατά Χριστόν και σ’ αυτά τα εμπόδια και τις θλίψεις δοκιμάζουν χαρά!

Αυτοί που ζουν κατά Χριστόν, όχι μόνο στις ομαλές περιστάσεις του βίου χαίρονται πνευματικά, αλλά και στα εμπόδια και στις παρουσιαζόμενες θλίψεις βρίσκουν παρηγοριά και αισθάνονται χαρά.
Περισσότερα...

Ομιλία εις το “Καθελώ μου τας αποθήκας”

Ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ «ΚΑΘΕΛΩ ΜΟΥ ΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΑΣ» (περὶ τῆς πλεονεξίας, καὶ τοῦ ρητοῦ τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου «Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω»)
Περισσότερα...

Το πάθος της ομοφυλοφιλίας και η προσέγγισή του από εκκλησιολογική-ανθρωπολογική άποψη

Ολέθρια σάρκα. Του δολίου Βελίαρ κύμα σκοτεινόσάρκα φρικτή, ρίζα των πολύμορφων παθών.Ολέθρια σάρκα, φίλη του εδώ κόσμου που κυλάει ΄σάρκα φρικτή ΄ αντίπαλε της ουράνιας ζωής.«Κατά σαρκός», ποίημα αγίου Γρηγορίου Θεολόγου [1] .
Περισσότερα...

Ἐπιπτώσεις καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ἁμαρτίας

«Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἁμαρτία, ἐπειδὴ χωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς, καὶ τὸν γεμίζει μὲ ὅ,τι εἶναι θανάσιμο.»
Περισσότερα...

Εἷς θάνατος, ἡ ἁμαρτία

Κάνουμε λόγο γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, γιὰ τὴν μετὰ τὸν θάνατο ζωή, χωρὶς νὰ ἀναφερθοῦμε στὸ τί εἶναι ζωὴ καὶ τί εἶναι θάνατος;
Περισσότερα...

Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'      Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. Εἶναι ὁ πυρήν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστή στήν θεία ἐντολή τοῦ Κυρίου τελεῖ ἀδιακόπως τό μέγα Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἐκκλησία καί Θεία Εὐχαριστία ταὐτίζονται.
Περισσότερα...

Η Οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας

Καταργώντας κάθε διαχωριστικό σύνορο, το Ευαγγέλιο διακήρυξε ότι η αγάπη του Θεού αγκαλιάζει τα πάντα και τους πάντες...
Περισσότερα...

Το νόημα των Χριστουγέννων

Το μέγα μυστήριο της πίστεως και της ευσεβείας μας, έγκειται στο ότι ο Αιώνιος και Άναρχος και Απρόσιτος και Ακατάληπτος, αλλά Φιλάνθρωπος Θεός, κατέβηκε στον κόσμο μας και έλαβε «σάρκα» και έγινε άνθρωπος, γεννήθηκε ως άνθρωπος με ψυχή και σώμα και νου και θέληση και ζωή ανθρώπινη.
Περισσότερα...

Η Ανάληψη του Χριστού

  «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τὴ ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἰ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.».    
Περισσότερα...