Βασιλικά Προνόμια

Όλοι οι βαπτισμένοι ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε υπήκοοι του Βασιλέως και Μεγάλου Αρχιερέως Ιησού Χριστού. Γνωρίζουμε όμως ποιος είναι ο Βασιλέας μας και ποια είναι τα προνόμια, που μας εξασφαλίζει η υπηκοότητα στον θρόνο Του; Ο απόστολος Παύλος κάνει λόγο για το βασικό αυτό θέμα.

«Ἀδελφοί, ἔχοντες Ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, ᾽Ιησοῦν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γὰρ Ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν· μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν· καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ ὁ Ἀαρών. Οὔτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ».

«Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν»

Όλοι οι βαπτισμένοι ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε υπήκοοι του Βασιλέως και Μεγάλου Αρχιερέως Ιησού Χριστού. Γνωρίζουμε όμως ποιος είναι ο Βασιλέας μας και ποια είναι τα προνόμια, που μας εξασφαλίζει η υπηκοότητα στον θρόνο Του; Ο απόστολος Παύλος κάνει λόγο για το βασικό αυτό θέμα.

Ο Φιλάνθρωπος Αρχιερεύς

Ποιος είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, στο βασίλειο του οποίου ανήκουμε ως Χριστιανοί; Είναι ο μεγάλος Αρχιερέας μας, απαντά ο απόστολος Παύλος, ο υιός του Θεού, ο οποίος έχει διέλθει τους ουρανούς και κάθεται στα δεξιά του Θεού. Και σ’ αυτόν πρέπει να πιστεύουμε σταθερά με όλη μας την καρδιά. Και ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του βασιλέα μας; Η συμπάθεια και φιλανθρωπία, συνεχίζει ο θείος Απόστολος. «Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν». Ο Βασιλέας και Αρχιερέας μας Χριστός δοκίμασε όλους τους πειρασμούς, που δοκιμάζουμε και μείς οι άνθρωποι, χωρίς βέβαια ούτε σκιά ποτέ αμαρτίας να μολύνει την άσπιλη αγιότητά του.

Ας σκεφθούμε καλά αυτό που τονίζει το Πνεύμα του Θεού. Είναι τόσο βασικό για την ζωή μας. Συκοφαντείσαι χωρίς λόγο από τους συναδέλφους σου; Διώκεσαι για την τιμιότητα και την αγνότητά σου; Σε χτυπούν οι θλίψεις και οι πειρασμοί; Ποτέ μην πείς: Δεν υπάρχει κανείς να νιώσει τον πόνο μου, κανείς ν’ ακούσει τους στεναγμούς μου, κανείς να κατανοήσει την αδυναμία μου. Γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί υπάρχει Κάποιος, που ξέρει τι σημαίνει να ζεις σ’ αυτήν εδώ την γη, την κοιλάδα του πόνου και των δακρύων και των πειρασμών. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο μεγάλος Αρχιερέας μας, που μπορεί να μας νιώσει, να μας συμπαθήσει, να μας συγχωρήσει. Γιατί πόνεσε κι αυτός, έκλαψε κι αυτός και τα αγκάθια της γης του έγιναν ακάνθινος στέφανος. Αν υπάρχει ένας, που μπορεί πραγματικά να μας νιώσει είναι ο αρχιερέας μας, ο φιλάνθρωπος Ιησούς.

Ο Θρόνος Του

Προηγουμένως ο θείος Απόστολος μας είπε, ότι ο Κύριος Ιησούς κάθεται στον ουράνιο θρόνο του στα δεξιά του Θεού. Στην συνέχεια μας τονίζει ότι ο θρόνος αυτός του Χριστού είναι «θρόνος χάριτος». Τι σημαίνει αυτό;

Ο θρόνος είναι το σύμβολο της κυριαρχικής εξουσίας ενός βασιλιά. Στην αρχαία εποχή, οι βασιλιάδες κάθονταν στον θρόνο τους, για να δικάσουν, να λύσουν τις διαφορές και να αποδώσουν την δικαιοσύνη στον λαό. Ήταν φοβερό για ένα παραβάτη των νόμων, για ένα ένοχο, να οδηγηθεί μπροστά στον βασιλικό θρόνο. Οι κεραυνοί της τιμωρίας και της καταδίκης θα έπεφταν επάνω του. Σπάνια από τον θρόνο εκείνο να δοθεί χάρη. Να γίνει «θρόνος χάριτος».

Ο θρόνος όμως του Βασιλέα Χριστού είναι πάντοτε «θρόνος χάριτος». Αυτή την στιγμή, σήμερα, αύριο, όσο θα διαρκεί η ζωή μας, όσο θα υπάρχει ο κόσμος αυτός και μέχρι την στιγμή της δευτέρας παρουσίας του, όταν έλθει πλέον ως Κριτής, μέχρι τότε ο θρόνος του Χριστού θα είναι θρόνος χάριτος. Θα δίνει χάρη και άφεση «Προσερχώμεθα μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν». Ως υπήκοοι ενός τόσο φιλάνθρωπου και στοργικού βασιλέα πρέπει με θάρρος και άφοβη πεποίθηση να πλησιάζουμε τον θρόνο του, για να βρούμε την συγχώρηση, την βοήθεια, την προστασία. Πάντοτε πρέπει να γίνεται αυτό. Ιδιαίτερα όμως την περίοδο αυτή της Μ. Τεσσαρακοστής, που μας οδηγεί μέρα με την μέρα στον Σταυρό του Γολγοθά, στον θρόνο της χάριτος. Η προσευχή, η συμμετοχή στην θεία λατρεία, η μετάνοια και εξομολόγηση μας βοηθούν να προσεγγίζουμε και να καταφεύγουμε στον θρόνο της χάριτος. Ας τα χρησιμοποιήσουμε όλοι και όπως πρέπει. Έτσι θα νιώσουμε βαθιά τι σημαίνει να είμαστε υπήκοοι του βασιλέα Χριστού.

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Απριλίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *