Πολιτική απορρήτου

Α. Εισαγωγή

 1. Η ιδιωτικότητα των επισκεπτών της σελίδας μας είναι πολύ σημαντική, και λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να την υπερασπίσουμε. Η πολιτική αυτή εξηγεί το τι κάνουμε με τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Β. Αναφορά

 1. Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε με βάση ένα πρότυπο από την SEQ Legal το οποίο μετατράπηκε από την vpnMentor (seqlegal.com και www.vpnmentor.com αντίστοιχα)

Γ. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορεί να συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται:

 1. Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας συμπεριλαμβανόμενης της διεύθυνσης ΙΡ, της γεωγραφικής σας περιοχής, του τύπου και της έκδοσης του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα
 2. Πληροφορίες για τις επισκέψεις σας και τη χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανόμενης της παραπέμπουσας πηγής, της διάρκειας της επίσκεψης, των επισκέψεων σε μια σελίδα και της διαδρομής σας σε αυτή.
 3. Πληροφορίες που μας δίνετε όταν μας δίνετε στοιχεία συμπληρώνοντας φόρμες σε αυτή τη σελίδα, ή όταν εγγράφεστε στην εφημερίδα μας.
 4. Πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη χρήση της σελίδας περιλαμβανομένων της συχνότητας και των συνθηκών κάτω από τις οποίες τη χρησιμοποιείτε
 5. Πληροφορίες που ανεβάζετε στη σελίδα μας με τη διάθεση να γίνουν δημόσιες στο Internet (π.χ σχόλια)
 6. Οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες στέλνετε σε εμάς.

Δ. Χρήση των προσωπικών πληροφοριών

Προσωπικές πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναγράφονται σε αυτή τη πολιτική ή σε σχετικές σελίδες της ιστοσελίδας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για τα ακόλουθα:

 1. Διαχείριση της σελίδας και των δραστηριοτήτων της ΧΦΕ
 2. Προσωποποίηση της σελίδας για εσάς
 3. Δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη σελίδα
 4. Αποστολή ενημερωτικών email όταν έχετε εγγραφεί στην εφημερίδα μας.
 5. Παροχή πληροφοριών σε σωματεία συνεργαζόμενα με εμάς για ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες παρεμφερείς με της ΧΦΕ
 6. Χειρισμό παραπόνων ή προτάσεων που σχετίζονται με τη σελίδα μας
 7. Διασφάλιση ακεραιότητας της σελίδας μας από εξωτερικές παρεμβάσεις
 8. Άλλες χρήσεις

Αν αποστείλετε προσωπικές πληροφορίες για δημοσίευση στη σελίδα μας, θα δημοσιεύσουμε και θα χειριστούμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια χρήσης που θα μας δώσετε.
ΔΕΝ θα παράσχουμε για λόγους marketing τις προσωπικές πληροφορίες σας σε κανέναν τρίτο.

Ε. Παροχή προσωπικών πληροφοριών

Μπορεί να παράσχουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε οποιοδήποτε μέλος ή υπεύθυνο, όπως είναι δικαιολογημένα αναγκαίο σύμφωνα με τις ανάγκες που αναφέρονται σε αυτή τη πολιτική. Επιπλέον, μπορεί να παράσχουμε αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε σωματείο συνεργάζεται με τη ΧΦΕ, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Θα παράσχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

 1. Στο βαθμό που ο νόμος το απαιτεί
 2. Στο βαθμό που τυχόν νομικές διαδικασίες το απαιτούν, ή απαιτείται από άτομα που κρίνουμε ότι αντικειμενικά τις χρειάζονται προκειμένου να υπερασπιστούν την αθωότητά τους ενώπιον δικαστηρίου
 3. Στο βαθμό που είναι απαραίτητο προκειμένου να υπερασπίσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων της καταπολέμησης ηλεκτρονικών απατών)

Με κανένα άλλο τρόπο εκτός των παραπάνω δεν θα παράσχουμε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας.

Ζ. Παγκόσμια μεταφορά δεδομένων

 1. Πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και μεταφέρονται σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου βρίσκεται κάποιο μέλος μας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή τη πολιτική.
 2. Πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να μεταφερθούν στις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, τη Κίνα και την Ινδία, οι οποίες δεν έχουν αντίστοιχους νόμους με αυτούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 3. Προσωπικές πληροφορίες που αναρτάτε ή μας ζητάτε να δημοσιεύσουμε, στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να είναι διαθέσιμες μέσω Internet σε όλο το κόσμο και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα γίνει κακή χρήση τους από άλλους.
 4. Ρητά συμφωνείτε με τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικών πληροφοριών όπως αναφέρεται σε αυτή την ενότητα Ζ.

Η. Κράτηση προσωπικών πληροφοριών

 1. Αυτή η ενότητα G αναφέρει τις διαδικασίες και πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να μας βοηθήσουν να εναρμονιστούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας για τη τήρηση και διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.
 2. Προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε λόγο ή λόγους δεν θα πρέπει να κρατούνται περισσότερο από ό,τι είναι αναγκαίο για αυτόν ή αυτούς τους λόγους.
 3. Χωρίς να παραθεωρείται η παράγραφος Η-2, θα διαγράφουμε συνήθως δεδομένα φορμών μέσα σε 2 χρόνια από τότε που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά.
 4. Εν τούτοις, θα κρατήσουμε δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους Ε-1,Ε-2,Ε-3.

Θ. Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

 1. Λαμβάνουμε δικαιολογημένες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις προκειμένου να αποφύγουμε την απώλεια, κατάχρηση ή αλλαγή των προσωπικών σας πληροφοριών.
 2. Αποθηκεύουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες σας στον/στους ασφαλή/είς (προστατευμένο/ους με κωδικό και firewall) εξυπηρετητή/τές μας.
 3. Συμφωνείτε ότι καθώς η μετάδοση πληροφορίας μέσω Internet μπορεί να είναι μη ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των δεδομένων που στέλνετε μέσω Internet.

Ι. Αλλαγές πολιτικής

Ενδεχομένως να ενημερώσουμε την πολιτική αυτή κάποια στιγμή στο μέλλον, για τον οποίο λόγο μπορείτε περιστασιακά να βλέπετε αν υπάρχει κάποια ανανέωση, και να μπορείτε να κατανοείτε τυχόν αλλαγές. Ενδεχομένως σας ενημερώσουμε και μέσω email για αλλαγές περιεχομένου σε αυτή τη πολιτική.

Κ. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε σχετικά με το άτομό σας. Οι απαραίτητες ενέργειες σε αυτή τη περίπτωση είναι:

 1. Η πληρωμή εξόδων ανεύρεσης πληροφορίας (Ανέρχεται στα 50 ευρώ)
 2. Η απόδειξη της ιδιότητάς σας, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, και πιστοποιητικό δημοσίου φορέα που να αναγράφει τη διεύθυνσή σας.

Λ. Ιστοσελίδες τρίτων
Η σελίδα μας έχει υπερσυνδέσμους και πληροφορίες για ιστοσελίδες τρίτων, ωστόσο δεν τις ελέγχουμε και ούτε είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου τους και όσα πράττουν.

Μ. Ενημέρωση πληροφοριών
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την ανάγκη ενημέρωσης των προσωπικών σας πληροφοριών που τηρούμε.

Ν. Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά cookies που δημιουργεί το WordPress για την ομαλή της λειτουργία, τα οποία είναι απαραίτητα και δεν είναι εξαιρέσιμα.

Τελ. αλλαγή: 24/10/2022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *