Το διπλό θαύμα

Ο Κύριος Ιησούς, ο Υιός του Θεού, που κατέβηκε με την ενανθρώπισή του στη γη μας, είναι αυτός ο ίδιος, που με την Ανάληψή του ανέβηκε στα ύψη του ουρανού, στα δεξιά του θρόνου του ουράνιου Πατέρα. Γεμάτος αγάπη ήλθε κοντά μας ως διδάσκαλος, ως αδελφός και ως γιατρός και έτσι ακριβώς εξακολουθεί να μας προσφέρεται μέχρι και σήμερα!

Περισσότερα...

Πολέμιοι που θα νικηθούν

Ας επικρατήσει όσο θέλει το ψεύδος, η πλάνη και το σκοτάδι. Έρχεται ώρα, που τα σκοτάδια διαλύονται και λαμπρός ο ήλιος αναφαίνεται και μεσουρανεί. Έχουμε το Φως, που έλαμψε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, αυτό ας κρατούμε πάντα αναμμένο, πάντα ψηλά, για να φωτίζει και οδηγεί και τον άνθρωπο της εποχής μας!

Περισσότερα...

Το υπέρ παν Όνομα

«Καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ». Μένει το υπέροχο τούτο όνομα στους αιώνες. Και θα μένει για πάντα, έστω κι αν υπάρχουν άνθρωποι που το διαγράφουν από τις καρδιές τους και προσπαθούν να το σβήσουν και από κοινωνίες και από έθνη.

Περισσότερα...

Το Δείπνο και οι προσκεκλημένοι


Αν δεν μπορεί να υπάρχει βιολογική ζωή χωρίς την υλική τροφή, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική ζωή, χωρίς τη συμμετοχή μας στο Ποτήριο της ζωής. Το είπε καθαρά ο Κύριος. «Ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς».

Περισσότερα...

Συγκύπτουσα και συγκύπτοντες


Σήμερα δεν υπάρχει ανάμεσά μας μια συγκύπτουσα, αλλά πολλοί και πολλές. Όχι βέβαια σωματικά. Αλλά ψυχικά και πνευματικά πολλοί και πολλές είναι συγκύπτοντες. Στρέφονται διαρκώς προς τα κάτω. Προς τα γήινα. Προς τα υλικά και αισθητά. Προς τη ζωή των αισθήσεων και των ενστίκτων...

Περισσότερα...