Η δεξιά του Υψίστου

Το χέρι του Θεού καθοδηγεί και εμάς, με τα γεγονότα και τις αλλαγές, που συμβαίνουν στην ζωή μας. Τα γεγονότα της ζωής μας δεν είναι τυχαία. Ελέγχονται και κατευθύνονται από το χέρι του Θεού.

Περισσότερα...

Η υπερνίκηση της φθοράς

Καμιά ανθρώπινη δύναμη, καμιά τεχνική εφεύρεση δεν μπορεί να σταματήσει το ποτάμι της φθοράς. Όμως, ένα αντίθετο ρεύμα ζωής, που ήλθε στην φθαρτή μας γη άρχισε να νικά την φθορά και τον θάνατο. Είναι το ρεύμα της ζωής του Χριστού...

Περισσότερα...

Η πρόνοια της Εκκλησίας και οι προϋποθέσεις


Οι δώδεκα Απόστολοι του Κυρίου μας προσκαλούν το πλήθος των πιστών της πρώτης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Δεν είναι πρέπον, λένε, να αφήσουμε τη διάδοση του Λόγου του Θεού και να ασχοληθούμε με τα τραπέζια των υλικών τροφών για τις χήρες και τους φτωχούς. Γι' αυτό σκεφθείτε με προσοχή και να βρείτε επτά άνδρες γεμάτους από Πνεύμα Άγιο και σοφία. Αυτοί θα φροντίζουν και αυτούς θα εγκαταστήσουμε στην υπηρεσία αυτή της Πρόνοιας...

Περισσότερα...

Ο τελευταίος Μακαρισμός

Σκυθρωπό και σκοτεινό έμενε το πρόσωπο του Θωμά. Δεν έδινε σημασία και πίστη στα λόγια των μαθητών. Ήθελε να δει ο ίδιος με τα μάτια του, να ακούσει με τα αυτιά του, με τα ίδια του τα χέρια να ψηλαφήσει τον Κύριο...

Περισσότερα...

Μάρτυρες της Αναστάσεως

Μέσα στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα έρχεται η τελευταία παραγγελία του Αναστάντος Λυτρωτή μας προς τους μαθητές του: «Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες... ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς». Ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του να γίνουν Απόστολοι και Ευαγγελιστές. Να γίνουν κήρυκες και μάρτυρες της ζωής, της διδασκαλίας και της αναστάσεώς του σε όλο τον κόσμο. Η κλήση όμως αυτή των πρώτων μαθητών του Χριστού είναι κλήση όλων των Χριστιανών.

Περισσότερα...