Προσοχή στους λύκους!

Δεν λείπουν οι λύκοι, οι αιρετικοί και από τη σημερινή ποίμνη του Χριστού. Έχουν εισβάλει απειλητικοί. Ο κίνδυνος είναι και τώρα σοβαρός. Πως θ' αντιμετωπιστεί; Τον τρόπο μας τον δείχνει ο απόστολος Παύλος...

Περισσότερα...

Η δεξιά του Υψίστου

Το χέρι του Θεού καθοδηγεί και εμάς, με τα γεγονότα και τις αλλαγές, που συμβαίνουν στην ζωή μας. Τα γεγονότα της ζωής μας δεν είναι τυχαία. Ελέγχονται και κατευθύνονται από το χέρι του Θεού.

Περισσότερα...

Η υπερνίκηση της φθοράς

Καμιά ανθρώπινη δύναμη, καμιά τεχνική εφεύρεση δεν μπορεί να σταματήσει το ποτάμι της φθοράς. Όμως, ένα αντίθετο ρεύμα ζωής, που ήλθε στην φθαρτή μας γη άρχισε να νικά την φθορά και τον θάνατο. Είναι το ρεύμα της ζωής του Χριστού...

Περισσότερα...

Η πρόνοια της Εκκλησίας και οι προϋποθέσεις


Οι δώδεκα Απόστολοι του Κυρίου μας προσκαλούν το πλήθος των πιστών της πρώτης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Δεν είναι πρέπον, λένε, να αφήσουμε τη διάδοση του Λόγου του Θεού και να ασχοληθούμε με τα τραπέζια των υλικών τροφών για τις χήρες και τους φτωχούς. Γι' αυτό σκεφθείτε με προσοχή και να βρείτε επτά άνδρες γεμάτους από Πνεύμα Άγιο και σοφία. Αυτοί θα φροντίζουν και αυτούς θα εγκαταστήσουμε στην υπηρεσία αυτή της Πρόνοιας...

Περισσότερα...

Ο τελευταίος Μακαρισμός

Σκυθρωπό και σκοτεινό έμενε το πρόσωπο του Θωμά. Δεν έδινε σημασία και πίστη στα λόγια των μαθητών. Ήθελε να δει ο ίδιος με τα μάτια του, να ακούσει με τα αυτιά του, με τα ίδια του τα χέρια να ψηλαφήσει τον Κύριο...

Περισσότερα...