Οι Πνευματικοί μας Πατέρες

Ένας από αυτούς τους ηγουμένους και διδασκάλους της Εκκλησίας μας υπήρξε ο Μέγας Αντώνιος. Είναι ο άγιος της ερήμου. Νικητής του Διαβόλου και των πειρασμών του κόσμου, ολοκληρωτικά αφιερωμένος στον Θεό. Εργάστηκε και αγωνίστηκε για την στήριξη των πιστών και την επέκταση της χριστιανικής αλήθειας με μοναδική αυταπάρνηση!

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ  ὑμῖν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν».

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν»

Η παραγγελία αυτή του αποστόλου Παύλου, απευθύνεται προς όλους τους πιστούς κάθε εποχής. Στον καθένα μας συνιστά ο μεγάλος Απόστολος να δείχνουμε σεβασμό και υπακοή στους πνευματικούς μας πατέρες. Στους κληρικούς μας, τους ποιμένες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας που ως όργανα της χάριτος του Θεού μας οδηγούν στον δρόμο της σωτηρίας.         

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ένας από αυτούς τους «ἡγουμένους» και διδασκάλους της Εκκλησίας μας υπήρξε ο Μέγας Αντώνιος. Είναι ο άγιος της ερήμου. Νικητής του Διαβόλου και των πειρασμών του κόσμου, ολοκληρωτικά αφιερωμένος στον Θεό.

Η παρουσία του, ο λόγος του, η συμβουλή του ήταν τόσο δυνατά, που ανέτρεπαν τις παγίδες του κακού και έφερναν αποτελέσματα πίστεως και  μετάνοιας. Σε όλη την Αίγυπτο, σε όλη την Ανατολή, έγινε γνωστός και ονομαστός για την πίστη του, την αρετή του, την αγιότητά του. Εργάστηκε και αγωνίστηκε για την στήριξη των πιστών και την επέκταση της χριστιανικής αλήθειας με μοναδική αυταπάρνηση.

Η Εκκλησία μας τον τίμησε εξαιρετικά και πανηγυρίζει την μνήμη του. Και μας παρουσιάζει την αποστολική περικοπή, που συνιστά σεβασμό και υπακοή στους ποιμένες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας. «Αδελφοί», λέει ο Απόστολος, «να έχετε εμπιστοσύνη στους πνευματικούς σας πατέρες και να κάνετε υπακοή, να υποτάσσεσθε σ’ αυτούς. Γιατί αυτοί ξαγρυπνούν για τις ψυχές σας, έχουν ευθύνη γι’ αυτές, και θα δώσουν λόγο».

ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

Οι γνήσιοι, οι αληθινοί πνευματικοί πατέρες, αναλογίζονται την ευθύνη που έχουν απέναντι στον Θεό για τις ψυχές του ποιμνίου τους. Συλλογίζονται τον φοβερό λόγο που θα δώσουν στον δίκαιο Κριτή για την κάθε ψυχή. Και γι’ αυτό αγρυπνούν. Αγρυπνούν και σκέπτονται πως να φερθούν στον κάθε πιστό και πως να τον κατευθύνουν στον δρόμο της σωτηρίας.

Κοπιάζουν για να σώσουν το «ἀπολωλός», να στηρίξουν τον κλονισμένο, να καθοδηγήσουν τον αδύνατο, να παρηγορήσουν τον θλιμμένο, να υπηρετήσουν τον αδελφό. Προσέχουν να μη σκανδαλίσουν ψυχές «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε».

Δεν τους ανήκει, λοιπόν, ο σεβασμός και η υπακοή μας; Και φυσικά τους ανήκει. Εφ’ όσον βέβαια είναι καλοί «ποιμένες» και ορθόδοξοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Εφ’ όσον ό,τι μας διδάσκουν είναι ορθό, ορθόδοξο, αληθινό, ηθικό και δεν αποβλέπει σε τίποτε άλλο, παρά μόνο στην πνευματική μας ωφέλεια και οικοδομή. Πώς λοιπόν θα απειθήσουμε; Πώς θα παρακούσουμε και δεν θα συμμορφωθούμε;

Υπακοή, λοιπόν, στους «ἡγουμένους ἡμῶν» και πειθαρχία. Η υπακοή αυτή, πολλή χαρά και ενίσχυση θα τους δίνει, αλλά και εμάς θα εξασφαλίζει από τα μονοπάτια του κακού και θα μας σώζει από τις πλάνες και τις αιρέσεις, στις οποίες σήμερα όχι λίγοι παρασύρονται. Και τότε σταθερά θα βαδίζουμε στην θεία αλήθεια που ο Θεάνθρωπος Κύριος δίδαξε και οι άξιοι διάδοχοί Του μας προσφέρουν.

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Ιανουαρίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *