Ο Μεγάλος Γιατρός

Για να κάνει ο Κύριος το θαύμα, για να δώσει τη θεραπεία, ζητάει τη ζωντανή πίστη. Όσοι πονάμε και υποφέρουμε από κάποια αρρώστια, ας προσέξουμε αυτή την αλήθεια. Δεν θα αφήσουμε βέβαια τον γιατρό. Γιατί «αὐτὸν ἔκτισε Κύριος». Αλλά πάνω από αυτόν ας βάλουμε τον Θεό μας. Ο Θεός είναι ο παντοδύναμος γιατρός. Ας καταφύγουμε με πίστη σ’ Αυτόν…

Διαβάστε περισσότερα: Ο Μεγάλος Γιατρός

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ».

«Περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς… θεραπεύων πᾶσαν νόσον»

Το ευαγγέλιο αυτό είναι για τους αρρώστους. Γι’ αυτούς που βασανίζονται και ταλαιπωρούνται στο κρεβάτι του πόνου στο σπίτι τους ή σε κάποιο νοσοκομείο. Αλλά και γι’ αυτούς που είναι κοντά τους και συμπαραστέκονται στον άρρωστο. Για όλους αυτούς ο Χριστός έχει κάτι να πεί. Γιατί στάθηκε δίπλα σε τόσους ασθενείς και τους χάρισε υγεία, δύναμη, χαρά.

Η προσφορά του γιατρού

Από την εποχή εκείνη, που ο Ιησούς θεράπευε τους αρρώστους, η φύση της αρρώστιας δεν άλλαξε μέχρι σήμερα ούτε η φθοροποιός επίδρασή της στο ανθρώπινο σώμα. Άλλαξε όμως πολύ, προόδευσε η ιατρική επιστήμη. Ήταν με πολλές ελλείψεις τα χρόνια εκείνα. Με πολλές δυνατότητες σήμερα. Ικανή να αντιμετωπίσει με τις γνώσεις και τα σύγχρονα μέσα πολλές και δύσκολες καταστάσεις. Στη διάθεσή της νοσοκομεία μεγάλα με ερευνητικά κέντρα και πολλά βοηθητικά μέσα.

Φυσικά αυτό έχει επηρεάσει πολύ τον σύγχρονο άνθρωπο. Τον θάμπωσε. Τον έκανε να εξαρτά σχεδόν αποκλειστικά τη θεραπεία και την υγεία του από την ιατρική επιστήμη. Και παραμέρισε τον Θεό. Έτσι, μόλις συμβεί το παραμικρό, μόλις νιώσει τον ελάχιστο κλονισμό στην υγεία, τρέχει στους γιατρούς, στα νοσοκομεία. Καταθέτει εκεί και χρήματα και όλη του την εμπιστοσύνη. Γιατί πιστεύει πως αυτή και μόνο είναι ικανή να τον βοηθήσει να ξαναβρεί το χαμένο του θησαυρό, την υγεία.

Πλάι όμως στην επιστήμη της ιατρικής απαραίτητη και η παρουσία του Θεού

Ποια θέση έχει σ’ όλα αυτά ο Θεός; Η Παλαιά Διαθήκη (Σοφία Σειράχ λη´ 6) μας τονίζει μια μεγάλη αλήθεια: «Αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ». Ο ίδιος ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους την ιατρική επιστήμη, ώστε να δοξάζεται με τα θαυμαστά του έργα. Και ακόμα προσθέτει: «Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα… ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσε καὶ ἦρε τὸν πόνον αὐτοῦ», του ανθρώπου δηλαδή (στ´ 4,7). Κι ακόμα και όταν ασκείται η ιατρική επιστήμη, ο Κύριος αόρατα καθοδηγεί την πορεία της θεραπείας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε απολύτως που να γίνεται χωρίς το θέλημά Του ή την παραχώρησή Του. Δεν είναι σωστό, λοιπόν, να απευθυνόμαστε μόνο στην ιατρική και να αγνοούμε τον εμπνευστή και δωρητή της. Έπειτα, οι δυνατότητες της ιατρικής δεν είναι απεριόριστες. Συχνά, σταματάει μπροστά στον άρρωστο, μη μπορώντας να του προσφέρει καμιά αποτελεσματική βοήθεια. Πόσες φορές οι εκπρόσωποί της ομολογούν: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Από εδώ και πέρα μόνον ο Θεός».

Όταν ο Κύριος περπατούσε στη γη μας, με ένα και μόνο λόγο Του ζωογονούσε σβησμένα βλέμματα, στερέωνε παράλυτα μέλη, δρόσιζε ψημένα από τον πυρετό μέτωπα. Τίποτα δεν ήταν αδύνατο γι’ αυτόν. Καμιά αρρώστια δεν ήταν ακατανίκητη. Η θεία Του παντοδυναμία ήταν ανώτερη από όλες τις ιατρικές και τους γιατρούς του κόσμου. Έδιωχνε με την πιο μεγάλη ευκολία την αρρώστια και χάριζε αμέσως την υγεία χωρίς κανένα διάμεσο στάδιο αναρρώσεως. Θεράπευε «πᾶσαν νόσον», όπως διηγείται ο ιερός Ευαγγελιστής. Κι ακόμα «ὅσοι ἥπτοντο αὐτοῦ, ἐσώζοντο» (Μάρκ. στ´ 56). Με μια όμως προϋπόθεση: Την πίστη. Πίστη στην αγάπη Του, στην παντοδυναμία Του, στη θεία αποστολή Του. Και σήμερα και πάντοτε ο Ιησούς μας λέει: «Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι» (Μάρκ. θ´ 23). Και για να κάνει ο Κύριος το θαύμα, για να δώσει ως πανάγαθος και παντοδύναμος που είναι την ποθητή θεραπεία, ζητάει αυτή τη ζωντανή πίστη.

Όσοι πονάμε και υποφέρουμε από κάποια αρρώστια, ας προσέξουμε αυτή την αλήθεια. Δεν θα αφήσουμε βέβαια τον γιατρό. Γιατί «αὐτὸν ἔκτισε Κύριος» (Σοφ. Σειρ. λη´ 1). Αλλά πάνω από αυτόν ας βάλουμε τον Θεό μας. Ο Θεός είναι ο παντοδύναμος γιατρός. Ας καταφύγουμε με πίστη σ’ Αυτόν. Ας προσευχηθούμε με εμπιστοσύνη. Η προσευχή θα φέρει όλους μας κοντά στον Θεό. Αλλά και τον Θεό θα Τον φέρει κοντά στα κρεβάτια του πόνου και των πονεμένων μας.

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Ιουνίου 2022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *