Μάρτυρες της Αναστάσεως

Μέσα στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα έρχεται η τελευταία παραγγελία του Αναστάντος Λυτρωτή μας προς τους μαθητές του: «Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες… ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς». Ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του να γίνουν Απόστολοι και Ευαγγελιστές. Να γίνουν κήρυκες και μάρτυρες της ζωής, της διδασκαλίας και της αναστάσεώς του σε όλο τον κόσμο. Η κλήση όμως αυτή των πρώτων μαθητών του Χριστού είναι κλήση όλων των Χριστιανών.

«Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ· ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς͵ καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς».

«Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»

Μέσα στην αναστάσιμη αυτή ατμόσφαιρα έρχεται η παραπάνω αποστολική περικοπή να μας υπενθυμίσει την τελευταία παραγγελία του Αναστάντος Λυτρωτή μας προς τους μαθητές του: «Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες… ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» τους είπε. Ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του να γίνουν Απόστολοι και Ευαγγελιστές. Να γίνουν κήρυκες και μάρτυρες της ζωής, της διδασκαλίας και της αναστάσεώς του σε όλο τον κόσμο. Η κλήση όμως αυτή των πρώτων μαθητών του Χριστού είναι κλήση όλων των Χριστιανών. Πως όμως μπορούμε

Να γίνουμε μάρτυρες

της αναστάσεως του Χριστού εμείς οι σημερινοί Χριστιανοί; Τον τρόπο μας τον φανερώνει η αποστολική περικοπή. «Ὁ Ἰησοῦς… παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός εμφανίσθηκε στους μαθητές του ζωντανός, ύστερα από το πάθος του. Και με πολλά γεγονότα και αποδείξεις τους βεβαίωσε, ότι ήταν και πάλι πραγματικά ζωντανός. Σαράντα ολόκληρες ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές του και τους ανέπτυσσε τις αλήθειες και τα μυστήρια που αναφέρονται στην βασιλεία του Θεού. Ήταν πια αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες.

Για να γίνουμε μάρτυρες του Χριστού πρέπει και εμείς να δούμε, να ακούσουμε, να συνομιλήσουμε και να συμφάγουμε με τον αναστάντα Κύριο. Διαφορετικά πως μπορούμε να βεβαιώσουμε τους άλλους για κάτι, που εμείς δεν είδαμε και δεν ακούσαμε και δεν γευτήκαμε; Και το σπουδαίο είναι τούτο: Ότι και εμείς οι σημερινοί Χριστιανοί έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες επικοινωνίας με τον αναστάντα Κύριο.

Μπορούμε να βλέπουμε τον αναστημένο Ιησού μας κάθε Κυριακή μέσα στο ναό του Θεού. Μπορούμε να τον ακούμε να μας μιλάει «περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» με τα ιερά αναγνώσματα και το κήρυγμα. Μπορούμε να καθόμαστε στην μυστική τράπεζά του και να γευόμαστε την ουράνια τροφή, το Σώμα του και το Αίμα του. Και αυτό όχι μόνο για σαράντα ημέρες, αλλά σ’ ολόκληρη τη ζωή μας.

Με την πνοή του Πνεύματος

Στο έργο όμως της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού έρχεται να μας βοηθήσει και ένας άλλος υπερφυσικός παράγοντας. Γι’ αυτόν ακριβώς μιλάει και ο αναστημένος Κύριος προς τους πρώτους μάρτυρες της Αναστάσεώς του, τους Αποστόλους: «Λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ ἔσεσθαί μοι μάρτυρες…» τους λέει. Υπόσχεται δηλαδή ο Κύριος να αποστείλει στους μαθητές του την υπερφυσική και θεία δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα τους ενισχύσει στο έργο της διαδόσεως του ευαγγελίου του. Και πραγματικά. Με την δύναμη και την «βιαίαν πνοήν» του Αγίου Πνεύματος, που έλαβαν οι μαθητές του Κυρίου την ημέρα της Πεντηκοστής, έγιναν οι ζηλωτές και άγιοι Απόστολοι και Μάρτυρες της αναστάσεώς του «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς».

Η ίδια πνοή και δύναμη του Αγίου Πνεύματος αναδεικνύει πάντοτε τους μάρτυρες του Χριστού. Αναδεικνύει τις εκλεκτές εκείνες ψυχές, τους ιεραποστόλους, που μέσα σε ειδωλολατρικές περιοχές ευαγγελίζονται την ζωή, τον θάνατο και την ανάσταση του υιού του Θεού. Αναδεικνύει όμως και όλους τους Χριστιανούς και τους κάνει χριστοφόρους μέσα στο καθημερινό τους περιβάλλον. Γιατί με την δύναμη του αγίου Πνεύματος, που παίρνει ο κάθε πιστός την ώρα του βαπτίσματος και ανανεώνει με την συμμετοχή του στα άλλα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, γίνεται ένας μάρτυρας και ιεραπόστολος του Χριστού. Έτσι ο επαγγελματίας, ο εργάτης, ο εκπαιδευτικός, ο γιατρός, και κάθε επιστήμονας, όλοι οι Χριστιανοί, με τον λόγο τους, με το παράδειγμά τους και την δραστηριότητά τους μπορούν κάθε μέρα να διαδίδουν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, «τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως» του Χριστού.

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Μαΐου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *