Κλήση πρωτοβουλίας

Ο Χριστιανισμός δεν ζητά από τους Χριστιανούς μόνο ν’ αποφεύγουν το κακό. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο άρνηση της κακίας ούτε απλώς περιπτωσιακή εξάσκηση της αγάπης. Οι Χριστιανοί έχουν κληθεί για μια ζωή, που την χαρακτηρίζει η τολμηρή και δημιουργική πρωτοβουλία.

«Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. ῞Οταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν».

«Καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ»

Ο Χριστιανισμός δεν ζητά από τους Χριστιανούς μόνο ν’ αποφεύγουν το κακό. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο άρνηση της κακίας ούτε απλώς περιπτωσιακή εξάσκηση της αγάπης. Οι Χριστιανοί έχουν κληθεί για μια ζωή, που την χαρακτηρίζει η τολμηρή και δημιουργική πρωτοβουλία.

Αυτή την όμορφη κλήση μας υπενθυμίζει ο απόστολος Παύλος στην αποστολική περικοπή: «Καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ», μας παραγγέλλει. Και υποδεικνύει δύο πρακτικούς τρόπους για την πραγματοποίηση της κλήσεως αυτής:

Η δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου

Η δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου είναι ο πρώτος τρόπος. Ο Απόστολος γράφει στον μαθητή του, τον Τίτο και τον συμβουλεύει να μη ξοδεύει τον χρόνο του σε μάταια και ανωφελή πράγματα, όπως ήταν για την εποχή του οι ατέλειωτες και ανόητες συζητήσεις και διαμάχες για επουσιώδη ζητήματα του ιουδαικού νόμου η των εθνικών θρησκειών. «Μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι», προτρέπει δε τους Χριστιανούς, που έχουν πιστέψει στον αληθινό Θεό, ν’ αξιοποιούν δημιουργικά τον χρόνο τους και να πρωτοστατούν σε έργα καλά και χρήσιμα: «Καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις».

Το ίδιο ισχύει και για τους σημερινούς πιστούς. Πρέπει να μάθουν ν’ αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο τους. Και πρώτα – πρώτα πρέπει να προσέχουν να μη χάνουν τον χρόνο τους σε μάταια και επιβλαβή πράγματα. Υπάρχουν πολλοί δυστυχώς, που όλες τις ελεύθερες ώρες τους, τις αφιερώνουν σε ανωφελείς συζητήσεις, σε κουτσομπολιό.

Εδώ ακριβώς χρειάζεται προσοχή. Έχει ο Χριστιανός λίγο ελεύθερο χρόνο; Θα φροντίσει βέβαια και για την ανάπαυσή του. Θα φροντίσει όμως να κάνει κάτι το ωφέλιμο, το χρήσιμο στον εαυτό του και στους άλλους. Θα επιμεληθεί τη μόρφωσή του, τον πνευματικό του καταρτισμό. Θα μελετήσει την Αγία Γραφή, θα προσευχηθεί. Δεν θ’ αρκεστεί σε συζητήσεις για κοινωνικά θέματα. Αλλά θα ενδιαφερθεί να κάνει κάτι για τους άλλους. Δεν θα περιμένει να του ζητήσουν τη βοήθειά του. Ο ίδιος θα σπεύσει, θα επιδιώξει να φανεί χρήσιμος στον διπλανό του. Θα αναλάβει μόνος του την πρωτοβουλία για έργα αγάπης.

Η συνεργασία των πολλών

Η συνεργασία των πολλών είναι ο δεύτερος τρόπος για ένα έργο χριστιανικής πρωτοβουλίας. Ο απόστολος Παύλος δεν έκανε μόνος του το μεγάλο και δημιουργικό έργο του. Χρησιμοποιούσε και άλλους. Είχε πάντοτε ένα επιτελείο εκλεκτών συνεργατών, που το καθοδηγούσε και συνεργαζόταν μαζί του. Μερικά ονόματα συνεργατών του αναφέρει ο Απόστολος στη σημερινή περικοπή: Τον Αρτεμά, τον Τυχικό, Ζηνά τον νομικό και τον Απολλώ. Από άλλες επιστολές του (ιδίως Ρωμ. ιστ´) μαθαίνουμε τα ονόματα και άλλων πολύτιμων συνεργατών του Παύλου, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη θέση κατείχε «ὁ Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός».

Μια προσπάθεια μέσα στην ενορία, στη γειτονιά, στο χωριό, πρέπει να γίνει με τη συνεργασία των πολλών. Οι μεμονωμένες προσπάθειες είναι καλές, αλλά δεν αρκούν. Το κακό είναι ισχυρό και οργανωμένο. Για να χτυπηθεί χρειάζεται ισχυρή και οργανωμένη δράση. Υπάρχουν οι καλοί. Και δεν είναι λίγοι. Υπάρχουν σε όλες τις τάξεις, τις ηλικίες και τα επαγγέλματα: θεολόγοι, γιατροί, άλλοι επιστήμονες, υπάλληλοι, επαγγελματίες, εργάτες, άνδρες, γυναίκες, νέοι και νέες. Όλοι αυτοί πρέπει με κοινή συνεργασία να κάνουν έργα χριστιανικής πρωτοβουλίας και δημιουργίας. Να φροντίζουν, να πρωτοστατούν στα έργα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αγάπης. Να γίνονται οι ανιχνευτές και εξερευνητές για την ανακάλυψη της πραγματικής δυστυχίας και του πόνου και να κινητοποιούν πολλούς για την άμεση βοήθεια. Ανύστακτο πρέπει να είναι το ενδιαφέρον τους για την εξυγίανση της κοινωνίας από τις φθοροποιές επιδράσεις του κακού θεάματος, του βρώμικου εντύπου, των διεφθαρμένων τύπων. Και κοινή η προσπάθειά τους για τη χριστιανική εξωσχολική αγωγή της νεολαίας και την ευρεία διάδοση του Ευαγγελίου και του χριστιανικού εντύπου μέσα στο περιβάλλον τους.

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Οκτωβρίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *