Κάτω από τη σημαία του Σταυρού

Ο Σταυρός του Χριστού είναι η σημαία των Χριστιανών. Μέσα όμως στο χριστιανικό πλήρωμα υπάρχουν και μερικοί Χριστιανοί, που υποστέλλουν τη σημαία του Σταυρού. Καλεσμένοι να είναι αξιωματικοί και στρατιώτες του Χριστού, αρνούνται να αγωνιστούν κάτω από τη σημαία Του…

«Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται· οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾽Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν».

«Ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»

Ο Σταυρός του Χριστού είναι η σημαία των Χριστιανών. Μέσα όμως στο χριστιανικό πλήρωμα υπάρχουν και μερικοί Χριστιανοί, που υποστέλλουν τη σημαία του Σταυρού. Καλεσμένοι να είναι αξιωματικοί και στρατιώτες του Χριστού, αρνούνται να αγωνιστούν κάτω από τη σημαία Του.

«Χριστιανοί» χωρίς σημαία!

Οι Χριστιανοί Γαλάτες ήταν πρώην ειδωλολάτρες, «εθνικοί». Όταν όμως έγιναν Χριστιανοί, σύμφωνα με την απόφαση των Αποστόλων, δεν ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν την ιουδαική συνήθεια της περιτομής. Μερικοί όμως ψευδοδιδάσκαλοι ή και απλοί Χριστιανοί, για να τα έχουν καλά με τους Ιουδαίους, ανάγκαζαν τους Χριστιανούς Γαλάτες να περιτέμνονται, όχι γιατί πίστευαν στη σημασία της περιτομής, αλλά «μόνο ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται» από τους Ιουδαίους. Άτολμοι και δειλοί δεν κήρυτταν το κήρυγμα του σταυρού, που ήταν «σκάνδαλον» για τους Ιουδαίους, αλλά καυχώντουσαν μαζί με αυτούς για την τήρηση του καταργημένου πια ιουδαικού νόμου της περιτομής! Φοβερό κατάντημα! Μήπως όμως το ίδιο δεν συμβαίνει και σήμερα; Υπάρχουν πολλοί Χριστιανοί και σήμερα που επηρεάζονται από το πνεύμα και τη νοοτροπία του κόσμου «μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται». Για να μη χαρακτηριστούν από τους άλλους καθυστερημένοι και οπισθοδρομικοί! Στις κοινωνικές αναστροφές, στα γραφεία, στα καταστήματα, στους στρατώνες και στα σχολεία θα βρείτε αρκετούς τέτοιους «Χριστιανούς». Δεν εκδηλώνονται. Δεν αποκαλύπτουν τις χριστιανικές πεποιθήσεις τους. Δεν τολμούν να διαμαρτυρηθούν για κάτι άσχημο που ακούνε.

Το αληθινό καύχημα

Ο Απόστολος των εθνών προχωρεί. Μέσα στη συγκεχυμένη ατμόσφαιρα, που δημιουργούσαν οι ψευδοχριστιανοί, προβάλλει το φωτεινό προσωπικό του παράδειγμα. Ζούσε κι αυτός μέσα στο ίδιο περιβάλλον. Οι Ιουδαίοι τον είχαν χαρακτηρίσει ως τον υπ’ αριθμόν 1 εχθρό τους. Αυτός όμως αδιαφορεί. Και ενώ οι «Χριστιανοί», από ανθρωπαρέσκεια και δειλία καυχώνται για την περιτομή, ο Απόστολος υψώνει το ανάστημά του και διακηρύττει ποιο είναι το δικό του καύχημα: «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ο σταυρός του Χριστού είναι το μοναδικό καύχημά του!

Καυχώνται γύρω σου οι άνθρωποι για τα σπίτια τους, τα χρήματά τους, τα αυτοκίνητά τους, την καταγωγή τους, τις αμαρτωλές απολαύσεις τους… Μην εντυπωσιάζεσαι. Όλα αυτά είναι χωρίς αξία. Μίλησε και συ. Ύψωσε το ανάστημά σου και διακήρυξε με τα λόγια και τη ζωή σου, ποιο είναι το αληθινό καύχημα για τον άνθρωπο.

Δείξε την αγνή σου καρδιά, που την καθάρισε το αίμα του Εσταυρωμένου. Διηγήσου, πως ήσουν προηγουμένως, πως ζούσες και πως σε μεταμόρφωσε η δύναμη του Σταυρού. Μίλησε σε γνωστούς και ξένους για το μεγάλο σου καύχημα, για τα παιδιά σου, που με τη δύναμη του Σταυρού αγωνίζονται «τὸν καλὸν ἀγῶνα» και νικούν τη χυδαιότητα και τη διαφθορά που τους περικυκλώνει. Δείξε εσύ, Χριστιανή γυναίκα, με τη ζωντανή κοινωνική σου δράση, που την κάνεις κάτω από τη σημαία του Εσταυρωμένου, ότι αυτό είναι το αληθινό καύχημα για κάθε σύγχρονη γυναίκα και όχι το κάπνισμα ή τα χαρτιά! Τη στιγμή που οι άλλοι βυθισμένοι στην ματαιότητα και την ανθρωπαρέσκεια, καυχώνται για τα «σκύβαλα» της ζωής, εσύ ύψωσε τη σημαία σου, το καύχημά σου, το Σταυρό του Χριστού και το ζωντανό μήνυμά του μέσα στη ζωή.

Ο απόστολος Παύλος μιλάει και για την «καινήν κτίσιν», τη νέα πνευματική δημιουργία και αναγέννηση, που απεργάζεται ο Σταυρός του Χριστού μέσα στον κόσμο. Η καινή κτίση όμως, δεν μπορεί να εγκατασταθεί και επεκταθεί στον κόσμο μας με φοβισμένους και δειλούς «Χριστιανούς». Η καινή κτίση θέλει αγωνιστές θαρραλέους, με καύχηση εν Χριστώ, με το κεφάλι ψηλά. Και όσοι θα σχηματίζουν την αγωνιστική παράταξη της καινής κτίσεως και θα βαδίζουν και θα μάχονται κάτω από τη σημαία του Σταυρού, «εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ».

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Σεπτεμβρίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *