Ειρήνη αληθινή και μόνιμη

Από όλες τις υποδοχές που έκαναν κατά καιρούς οι άνθρωποι σε άρχοντες και βασιλείς τους, η πιο ταιριαστή ήταν η θριαμβευτική υποδοχή του Ιησού από τον λαό των Ιεροσολύμων. Γιατί οι άνθρωποι βασιλείς, που επέστρεφαν νικητές από τους πολέμους δεν εξασφάλιζαν οριστικά και μόνιμα την ειρήνη για τους λαούς τους. Η ειρήνη τους ήταν πάντοτε προσωρινή και ασταθής. Ενώ η ειρήνη που ήλθε να δώσει ο βασιλέας της ειρήνης Ιησούς, ήταν αληθινή και μόνιμη…

«Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν· καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν».

«Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν»

Από όλες τις υποδοχές που έκαναν κατά καιρούς οι άνθρωποι σε άρχοντες και βασιλείς τους, η πιο ταιριαστή ήταν η θριαμβευτική υποδοχή του Ιησού από τον λαό των Ιεροσολύμων. Γιατί οι άνθρωποι βασιλείς, που επέστρεφαν νικητές από τους πολέμους δεν εξασφάλιζαν οριστικά και μόνιμα την ειρήνη για τους λαούς τους. Η ειρήνη τους ήταν πάντοτε προσωρινή και ασταθής. Ενώ η ειρήνη που ήλθε να δώσει ο βασιλέας της ειρήνης Ιησούς, ήταν αληθινή και μόνιμη. Τα αναρίθμητα πλήθη του λαού, που υποδέχονταν τον Κύριο, δεν γνώριζαν βέβαια την αλήθεια αυτή. Όμως ο θριαμβευτικός ύμνος τους «ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ», θα αποτελεί την πιο υπέροχη δοξολογία του βασιλέα Ιησού Χριστού, που έφερε στους ανθρώπους την αληθινή και μόνιμη ειρήνη. Γι’ αυτό ακριβώς το μεγάλο και θεϊκό δώρο της ειρήνης κάνει λόγο και η αποστολική περικοπή.

Που υπάρχει;

Ο απόστολος Παύλος τονίζει προς τους Φιλιππησίους, ότι «ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ φρουρήσει τὰς καρδίας» τους. Αυτό ακριβώς μας δίνει το πρώτο χαρακτηριστικό της αληθινής ειρήνης. Είναι ειρήνη του Θεού. Ο Θεός είναι η πηγή και η αιτία της ειρήνης. Η ειρήνη δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα.

Πρόσεξε την οικογενειακή ζωή. Απουσιάζει ο Θεός; Απουσιάζει η αγάπη, η κατανόηση, η υπομονή; Απουσιάζει και η ειρήνη. Η δυσαρμονία είναι ο μόνιμος κάτοικος του σπιτιού.

Σκύψε ακόμη στην καρδιά σου. Αν και εκεί δεν βρείς τον Θεό, αν δεν βρείς εκεί την αλήθεια και την δικαιοσύνη, αυτό θα είναι μια εξήγηση για την ανησυχία, την αγωνία και τις συγκρούσεις που νιώθεις μέσα σου. Γι’ αυτό άλλη λύση δεν υπάρχει παρά μόνο αυτή που υποδεικνύει ο Απόστολος: «Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ φρουρήσει τὰς καρδίας ἡμῶν». Φρουρός της ζωής και της καρδιάς των ανθρώπων από την διαμάχη, την δυσαρμονία και την αγωνία είναι μόνο η ειρήνη του Θεού.

Διώξε την μέριμνα!

Πως όμως είναι δυνατόν να εξασφαλίσει κανείς αυτή την ειρήνη του Θεού; Ο Απόστολος υποδεικνύει σήμερα δύο αποτελεσματικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι αυτός: «Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει… τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν». Με άλλα λόγια την ειρήνη εξασφαλίζει η απαλλαγή και απελευθέρωση από την αγωνιώδη μέριμνα και η πλήρης εμπιστοσύνη στην πρόνοια του αγαθού Πατέρα μας του Θεού. Αν η μέριμνα εξαφανίζει την ειρήνη από την καρδιά του ανθρώπου, η εμπιστοσύνη στην αγαθή πρόνοια του Θεού την στερεώνει και την μονιμοποιεί.

Διώξε, λοιπόν, την αγωνιώδη μέριμνα από την καρδιά σου, που σαν σκουλήκι σου κατατρώει το φυτό της ειρήνης σου. Έχεις ανάγκες και προβλήματα. Υπάρχει όμως ο ουράνιος Πατέρας, ο Θεός, που τα γνωρίζει όλα. «Οἶδε (γνωρίζει καλὰ) ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος, ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων» μας βεβαίωσε ο Κύριος (Ματθ. στ´ 32). Μάθε, λοιπόν, με την εμπιστοσύνη του παιδιού να αναθέτεις με την ολόθερμη προσευχή όλες τις ανάγκες σου στην πρόνοια και την φροντίδα του Θεού. Αυτό θα σου εξασφαλίζει πλούσια την ειρήνη στην καρδιά σου.

Καρπός αγάπης

Υπάρχει όμως ακόμη και ένας δεύτερος τρόπος για την απόκτηση της ειρήνης. Τον σημειώνει στην συνέχεια ο Απόστολος: «Ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά… ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν». Ο αγώνας και η προσπάθεια για την εξάσκηση των αρετών και την εκτέλεση του καθήκοντος, έχει ως αποτέλεσμα την ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού, ο Θεός της ειρήνης είναι κοντά και μέσα στην καρδιά εκείνων που αγωνίζονται στην ζωή τους για την αλήθεια, για την δικαιοσύνη, για την σεμνότητα και αξιοπρέπεια, για την αγνότητα και όλες τις άλλες αρετές που ζητάει ο νόμος του Θεού.

Είσαι νέος η νέα; Την ειρήνη του Θεού θα την εδραιώσει στην καρδιά σου ο αγώνας για μια ζωή σεμνότητας, αγνότητας και αξιοπρέπειας. Είσαι επαγγελματίας; Η ειρήνη του Θεού θα εγκατασταθεί στο κατάστημά σου, όταν ζητάς «ὅσα δίκαια». Είσαι οικογενειάρχης; Ο Θεός της ειρήνης θα κατοικεί στο σπίτι σου, όταν μέσα σ’ αυτό γίνονται «ὅσα σεμνά, ὅσα εὔφημα». Γιατί είναι νόμος Θεού η ειρήνη να κερδίζεται με τον αγώνα για την αρετή. Με τα έργα της αρετής και του καθήκοντος.

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Απριλίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *