«Αποκλειστικότητα» Ιησού Χριστού

Ως άνθρωποι αδύνατοι ίσως έχουμε και εμείς την συνείδησή μας μολυσμένη από τα «νεκρὰ ἔργα» της αμαρτίας. Ίσως και η δική μας ψυχή να είναι αιχμαλωτισμένη σε κάποιο πάθος, σε κάτι που το απαγορεύει ο νόμος και το θέλημα του Θεού. Μόνο Ένας μπορεί να μας λυτρώσει πραγματικά. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο Εσταυρωμένος!

«Ἀδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος Ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;»

«Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ… καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι»

Λέγουν πολλοί: Όλα τα δίνει η εποχή μας στον σημερινό άνθρωπο. Του ικανοποιεί κάθε υλική ανάγκη. Υπάρχει όμως και κάτι βασικό και ουσιαστικό που η εποχή μας δεν μπορεί ούτε θα μπορέσει ποτέ να του προσφέρει. Ποιο είναι αυτό; Ο ψυχικός καθαρμός, η λύτρωση της ψυχής από την αμαρτία. Αυτό είναι και θα είναι αποκλειστικό έργο του Σωτήρα Χριστού για όλους τους ανθρώπους και όλες τις εποχές. Γι’ αυτή την αποκλειστικότητα μας μιλάει η αποστολική περικοπή, όταν λέει: «τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ… καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι».

Δεν υπάρχει άλλος

Πανάρχαιος και πανανθρώπινος ο πόθος του ψυχικού καθαρμού και της λυτρώσεως ωθούσε τους ανθρώπους σε αιματηρές θυσίες και ολοκαυτώματα. «Τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων» έρρεε σαν ποτάμι στους βωμούς και τα θυσιαστήρια της γης. Και όμως οι ποταμοί αυτοί των αιμάτων δεν κατόρθωσαν να καθαρίσουν τον άνθρωπο από τον ψυχικό μολυσμό. Ο απόστολος Παύλος σημειώνει, ότι το αίμα των θυσιαζομένων ζώων έδινε μόνο σωματικό καθαρισμό στους ανθρώπους για να μπορούν έτσι να μετέχουν στην λατρεία του Θεού. Εκείνο, που καθάρισε οριστικά και για πάντα τον άνθρωπο από τον μολυσμό της αμαρτίας ήταν το αίμα του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός «ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ» και η θυσία του αυτή «διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» εξασφάλισε «αἰωνίαν λύτρωσιν» στο ανθρώπινο γένος. Ό,τι δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τα εκατομμύρια των θυσιών και οι ποταμοί των αιμάτων το επέτυχε «ἐφάπαξ», μια φορά για πάντα, η θυσία και το τίμιο αίμα του Κυρίου, που χύθηκε στον Σταυρό του Γολγοθά.

Ας το προσέξουμε αυτό ιδιαιτέρως. Πουθενά αλλού δεν βρίσκεται η λύτρωση και ο ψυχικός καθαρμός παρά μόνο στο αίμα του Χριστού. Ως άνθρωποι αδύνατοι ίσως έχουμε και εμείς την συνείδησή μας μολυσμένη από τα «νεκρὰ ἔργα» της αμαρτίας. Ίσως και η δική μας ψυχή να είναι αιχμαλωτισμένη σε κάποιο πάθος, σε κάτι που το απαγορεύει ο νόμος και το θέλημα του Θεού. Και γι’ αυτό νιώθουμε ένοχοι. Μόνο Ένας μπορεί να μας λυτρώσει πραγματικά. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο Εσταυρωμένος. «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. Δ´ 12).

Η πηγή του καθαρμού

Δεν φθάνει όμως αυτό. Δεν αρκεί ν’ ακούσουμε και να παραδεχθούμε την διακήρυξη της αποκλειστικότητας του Χριστού στο έργο του ψυχικού καθαρμού και της λυτρώσεως. Χρειάζεται και η αποφασιστική πορεία στην πηγή του καθαρμού και το λουτρό της ψυχικής λυτρώσεως. Όλοι το γνωρίζουμε. Η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του Θεού μας χάρισε τα ιερά και πανσέβαστα Μυστήρια, τα οποία παρέχουν τον ψυχικό καθαρμό και την λύτρωση του ανθρώπου. Τα μυστήρια αυτά αντλούν την χάρη και την δύναμη της λυτρώσεως από το αίμα του Ιησού Χριστού. Έτσι το άγιο Βάπτισμα καθαρίζει και απαλλάσσει τον άνθρωπο από κάθε ενοχή και τον αναγεννά πνευματικά. Το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως είναι η κολυμβήθρα η πνευματική, που καθαρίζει και πάλι την ψυχή από τις αμαρτίες, που κάνει ο άνθρωπος μετά το Βάπτισμα. Και το αγιώτατο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, στο οποίο ο πιστός κοινωνεί «αὐτὸ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου», παρέχει «ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον».

Σ’ αυτά τα ιερά μυστήρια και ιδίως στην ιερή εξομολόγηση και την θεία Ευχαριστία πρέπει να μετέχουμε συχνά για να λυτρωθούμε ουσιαστικά και πραγματικά. Κανένας λόγος δεν πρέπει να μας κρατάει μακρυά από τις πηγές αυτές του καθαρμού και της ψυχικής αναγεννήσεως.

Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, για τον οποίο πρέπει να καθαριστούμε ψυχικά. Τον σημειώνει ο Απόστολος: «Εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι». Για να αξιωθούμε να λατρεύουμε αληθινά τον ζωντανό και άγιο Θεό μας. Μόνο με καθαρισμένη ψυχή και άγια χείλη μπορούμε να πλησιάζουμε τον Θεό μας. Ας το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα τις μέρες αυτές. Πως θα ανυμνήσουμε και θα λατρεύσουμε τον Κύριο την Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών και της Αναστάσεώς του; Μόνο «ψυχαῖς καθαραῖς καὶ ἀρρυπώτοις χείλεσι», λέει πολύ ωραία ένα τροπάριο. Ας καθαριστούμε, λοιπόν, αδελφοί.

Πηγή: Περιοδικό ΖΩΗ, τεύχος Απριλίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *