Οι νέοι στο πόνο και στη δράση

Ένα χρόνο μετά την απελευθέρωση από τον γερμανικό ζυγό η Χ.Φ.Ε θεώρησε καθήκον να εκδώσει το βιβλίο αυτό σαν ένα χρονικό της τρομερής εκείνης κατοχής. Εκεί συγκεντρώθηκαν μνήμες και στιγμιότυπα από τη βαρβαρική τυρρανία και από την ελληνική ευψυχία…
Τώρα, που έχουν περάσει τρεις γενεές από τότε, θεωρήσαμε καλό να επανεκδώσουμε το χρονικό εκείνο (με τις αναγκαίες ιστορικές διασαφήσεις) σε ψηφιακή μορφη, για να μη μένουν άγνωστες μερικές αναλαμπές της θείας Χάρης στα μαύρα εκείνα χρόνια.

Περισσότερα

Από το “Καταρτίζεσθε” στο “Διορθόδοξο άνοιγμα”

Με ιδιαίτερη χαρά προβαίνουμε στην έκδοση αυτή των οκτώ θεμάτων, που απετέλεσαν τα κεντρικά θέματα – “συνθήματα” των κατασκηνωτικών περιόδων των ετών 1987 έως 1994 της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, στον Παρνασσό και στη Ρίζα Ναυπακτίας και τα οποία με πολλή προσοχή μελετήθηκαν.

Περισσότερα

Η χριστιανική προσφορά στα χρόνια της κατοχής

 
Η ΧΦΕ θεώρησε καθήκον της να δώσει μερικά πληροφοριακά στοιχεία για τα χρόνια εκείνα 1940-44, που δυστυχώς είναι σκεπασμένα με αρκετή ομίχλη άγνοιας και λησμονιάς. Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι συγκεκριμένα και αυθεντικά και ρίχνουν φως σε μερικές πλευρές της ζωής του έθνους που δεν έπρεπε να είναι και τόσο άγνωστες.

Ζωή χωρίς Πάθη

 

 ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΘΗ (2019)

«Η λέξη “πάθος” προέρχεται από το ρήμα “πάσχω” και στην κοινή γλώσσα σημαίνει κάτι το οποίο μας κάνει να υποφέρουμε … Για την Ορθόδοξο Εκκλησία δεν υπάρχουν ασυγχώρητες αμαρτίες. Ακόμα και τα φοβερότερα αμαρτήματα συγχωρούνται, εάν υπάρχει πραγματική μετάνοια και διακοπή της αμαρτίας»,  διαβάζουμε στο προλογικό σημείωμα του νέου βιβλίου της Χ.Φ.Ε., το οποίο εκδόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών της «Παρεμβολής», περιλαμβάνοντας μια σειρά άρθρων που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στο περιοδικό.

Περισσότερα

Ένας άνθρωπος μιλάει στο Θεό

Με την ευχή να αποτελέσει βοήθημα στην επικοινωνία μας με το Θεό, η ΧΦΕ διαθέτει δωρεάν ηλεκτρονικά το βιβλίο του πρώην αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, με μικρές αυτοσχέδιες προσευχές!

Περισσότερα