Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στους τομείς δραστηριοτήτων της ΧΦΕ

Η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση διαθέτει διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, μέσα από τους οποίους δραστηριοποιείται ιεραποστολικά.
Περισσότερα...