Ζώντας σε καιρούς πανδημίας (Γερ. Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης)

“Η Εκκλησία εκ φύσεως είναι ριζοσπαστική στα μέσα για την σωτηρία του ανθρώπου, και ταυτόχρονα αυθεντικά παραδοσιακή”. Διαβάστε παρακάτω τη συνέντευξη της Παρεμβολής με τον Γέροντα Ελισαίο, Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

Περισσότερα

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματική ζωή

«Παρεμβολή»: Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τὸ αὐτεξούσιο, εἶναι ἡ ἐλευθερία. Τί θεωρεῖτε ἐσεῖς ὡς ἐλευθερία στὴν πνευματικὴ ζωή;

Περισσότερα

Ὅλα ξεκινᾶνε ἀπὸ τοὺς λογισμούς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Ἱερομόναχο π. Νίκωνα,

ἀπὸ τὴ Νέα Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους

«Παρεμβολή»: π. Νίκων, θὰ θέλαμε, κατ’ ἀρχὰς νὰ μᾶς πεῖτε τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε «λογισμὸ» στὴ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας.

π. Νίκων: Ὁ λογισμὸς στὴ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅ,τι εἶναι καὶ στὴν καθημερινὴ γλώσσα. Ἡ σκέψη ποὺ ἔρχεται ἢ ποὺ γεννιέται ἀπὸ ἐμᾶς. Ἡ σκέψη ποὺ ἐπανέρχεται, ἐπιμένει καὶ εἴτε μᾶς βασανίζει εἴτε μᾶς χαροποιεῖ.

«Π»: Ὑπάρχουν καλοὶ καὶ κακοὶ λογισμοὶ καί, ἐὰν ναί, πῶς μποροῦμε νὰ διακρίνουμε ἐὰν ἕνας λογισμὸς εἶναι ἐκ Θεοῦ ἢ ἐκ τοῦ πονηροῦ;

 

 

 

Περισσότερα