Περί Εκκλησίας (Aγ. Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη)

Η αγάπη του Θεού μας έπλασε κατ’ εικόναν και καθ’ ομοίωσίν Του. Μας συμπεριέλαβε στην Εκκλησία παρ’ ότι εγνώριζε την αποστασία μας. Μας έδωσε τα πάντα, για να μας κάνει κι εμάς Θεούς κατά χάριν και δωρεάν.
Περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας (Άγιος Κλήμης)

Η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση θεωρεί ότι ο Κλήμης, ασκώντας την υπερτοπική αποστολική αυθεντία, συνέταξε μια επιστολή εκ μέρους της Εκκλησίας των Ρωμαίων προς την αντίστοιχη της Κορίνθου, με σκοπό να βοηθήσει στην κατάπαυση των προβλημάτων που είχαν διχάσει την τελευταία, συστήνοντας στους Κορίνθιους ομόνοια και πειθαρχία.

Περισσότερα