Περί Εκκλησίας (Aγ. Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη)

Η αγάπη του Θεού μας έπλασε κατ’ εικόναν και καθ’ ομοίωσίν Του. Μας συμπεριέλαβε στην Εκκλησία παρ’ ότι εγνώριζε την αποστασία μας. Μας έδωσε τα πάντα, για να μας κάνει κι εμάς Θεούς κατά χάριν και δωρεάν.
Περισσότερα