Επικοινωνία ΧΦΕ Καβάλας

Πού βρισκόμαστε: Δαγκλή 28

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 224500