Ο αρχηγός της Επανάστασης

Έτσι η μεγάλη ώρα πλησιάζει. Οι Φιλικοί αναζητούν Αρχηγό, που να ηγηθεί της Αντιστάσεως του Γένους. Ύστερα από πολλές συνεννοήσεις, αποφασίζουν να αναθέσουν την αρχηγία στον Αλέξανδρο Υψηλάντη...

Περισσότερα...

Τα όπλα των εθνεγερτών του ‘21


Άραγε οι Έλληνες το ’21 βασίστηκαν στη μεγάλη τους περιουσία, στις συμμαχίες που είχαν αναπτύξει ή μόνο στη δύναμη των όπλων; Διαβάστε παρακάτω για τα όπλα εκείνα που έδωσαν και δίνουν αιώνια δύναμη!

Περισσότερα...

Από τον παγανισμό στον χριστιανισμό - η τύχη των αρχαίων μνημείων

Ἡ πρόσφατη ἀντιδικία τοῦ σκηνοθέτη Κώστα Γαβρᾶ μὲ τὴ διοίκηση τοῦ νέου Μου­σείου τῆς Ἀκρόπολης ἔφερε στὴν ἐπικαιρότητα τὸ θέμα τῆς τύχης τῶν ἀρχαίων ἑλ­λη­νικῶν μνημείων μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ.  Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, δια­τυ­πώθηκαν σοβαρότατες κατηγορίες κατὰ τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἐμ­φα­νί­σθη­καν περίπου ὡς ἀναντίρρητη ἱστορικὴ ἀλήθεια. 

Περισσότερα...