Η αναζήτηση της Αλήθειαςundefined
Υπάρχει αλήθεια σ’ αυτόν τον κόσμο ή ζούμε σε μια πλάνη;
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ο Κύριος είπε στο Πόντιο Πιλάτο: «Εις τούτο γεγένημαι και είς τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ινα μαρτυρήσω τη αλήθεία». Ο Πιλάτος απάντησε σκεπτικός: «Τι εστίν αλήθεια;» (Ιωαν.ιη΄37-38). Και πεπεισμένος πως στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει καμία απάντηση δεν περίμενε να του δώσει απάντηση ούτε ο Χριστός και «εξήλθε προς του Ιουδαίους».

Ο Πιλάτος είχε δίκιο. Στο ερώτημα «ΤΙ εστίν αλήθεια;» (τι είναι αλήθεια), αν εννοούμε την έσχατη αλήθεια που αποτελεί το θεμέλιο της όλης ύπαρξης του ανθρώπου και του κόσμου, δεν υπάρχει απάντηση. Και δεν υπάρχει απάντηση γιατί είναι λάθος το ερώτημα.

Οι εκπρόσωποι της επιστήμης και της φιλοσοφίας συνήθως ρωτούν: «ΤΙ είναι αλήθεια;». Κατά παράδοξο, όμως τρόπο δεν αντιλαμβάνονται τον αφηρημένο χαρακτήρα του «ΤΙ» που διατυπώνουν. Η Αλήθεια η συγκεκριμένη, η απόλυτη, η έσχατη μπορεί να είναι μόνο ΤΙΣ και σε καμία περίπτωση κάποιος θεωρητικός τύπος ή κάποια αφηρημένη ιδέα «ΤΙ».

Έτσι, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας μας λέει πως, αν ο Πιλάτος έθετε ορθά το ερώτημα στο Χριστό, αν δηλαδή Τον ρωτούσε «ΤΙΣ εστίν η αλήθεια;» (Ποιος είναι η αλήθεια), τότε θα έπαιρνε ως απάντηση εκείνο το οποίο λίγο νωρίτερα στο Μυστικό Δείπνο ο Κύριος έλεγε στους αγαπημένους Του μαθητές και μαζί με αυτούς δε όλο τον κόσμο: «Εγώ ειμί η αλήθεια» (Ιωάν.ιδ΄6).

Στο πανάρχαιο και πανανθρώπινο ερώτημα της αναζήτησης της αλήθεια είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός πως φωτισμένα πνεύματα της αρχαιότητας κατευθύνθηκαν ορθά ρωτώντας «ΤΙΣ». Η αναζήτηση Αυτού ο οποίος θα απαντούσε στο ερώτημα «ΤΙΣ» σχετικά με την αλήθεια και η προσδοκία του ερχομού Του εμφανίζεται σπαρμένη («Σπερματικός λόγος») στους λόγους σοφών όλων των λαών της αρχαίας εποχής:

Ο Σωκράτης στην Απολογία του χρησιμοποιεί τα παρακάτω λόγια απευθυνόμενος στους δικαστές του: «Θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη σας τη ζωή, εάν δε σας λυπηθεί ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον» (Απολογία Σωκράτους 18 [18Α].
O Πλάτων στην Πολιτεία του αναφέρει σχετικά με τον «δίκαιο» που αναμένεται να έρθει στον κόσμο: «...Θα δυσφημισθεί πολύ σαν άδικος, ώστε θα βασανισθεί για τη δικαιοσύνη..., αλλά θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου. Θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί,... και αφού πάθει όλα τα κακά, θα προσηλωθεί επάνω σε πάσσαλο (στύλο)» (Πολιτεία Β,361Ε-362A,326C).

Η πανανθρώπινη λυτρωτική αναζήτηση μετά την πτώση σχετικά με την αλήθεια ικανοποιείται με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Χριστού. Ο Κύριος με τον ερχομό Του αποκαλύπτει σε κάθε γνήσιο, καλόπιστο και ειλικρινή αναζήτηση κάθε εποχής την αιώνια Αλήθεια με τα λόγια Του: «Εγώ ειμί η Οδός και η ΑΛΗΘΕΙΑ και η Ζωή» (Ιωάν.ιδ΄6)


«Εγώ ειμί η Οδός και η ΑΛΗΘΕΙΑ και η Ζωή» (Ιωάν.ιδ΄6)